KOSTEN & FINANCIERING

Opleidingskosten

Een gedetailleerd overzicht van de opleidingskosten, kan je terugvinden in de online brochure. (Download de brochure hier.)

Betalingsmodaliteiten

Bij inschrijving is een toelatingsvergoeding van 5.000 EUR verschuldigd. 

De betaling van fasen 1 en 3 verloopt per schijven van 5.000 EUR via rekening-courant. De effectieve opleidingskosten worden progressiegewijs gecrediteerd en er dient steeds een positief saldo te zijn. 

De fasen 2 en 4 zijn verschuldigd voor vertrek.

Financiering

EuroPilot Center heeft ruim 6 jaar een uniek partnership met ING bank, “Partner van Piloten”, en stelt in dit kader een speciale pilotenlening voor.

Meer info wordt bezorgd tijdens de Airline Career Informatiesessies (zie kalender).