PRIVACY STATEMENT

1. General

EuroPilot Center BVBA, gevestigd te Luchthavenlei z/n EPC Gebouw, Box 210 2100 Antwerpen (België) hierna genoemd “EPC”; en SoCal Pilot Center, 86-400 Lightning Street CA 92274 Thermal (USA) hierna genoemd “SPC”;

zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en dit conform de Europese General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

2. Contacts


2.1 EPC
 • Web adres: http://www.europilotcenter.be
 • Fysiek adres: Luchthavenlei z/n EPC Gebouw, Box 210 2100 Antwerpen (België)
 • Telefoon: +32(3)281.84.29
 2.2 SPC
 • Web adres: http://www.socalpilotcenter.com
 • Fysiek adres: 86-400 Lightning Street, CA 92274 Thermal (USA)
 • Telefoon: +1(760)238-0209

Dhr. Kay Vereeken is de Functionaris Gegevensbescherming van EPC & SPC.

Hij is te bereiken via kay@europilotcenter.be

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

EPC & SPC verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via bijvoorbeeld het downloaden van een online opleidingsbrochure, deelname aan een (online) evenement of (online) promotie/wedstrijd, of het invullen van een formulier op onze websites.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • geboortedatum;
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast nummer);
 • E-mail adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, paginabezoeken;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via algemene of e-mail correspondentie en telefonische contactname.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

EPC & SPC verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras (via het beware van een profielfoto);
 • Gezondheid (via het bewaren van een kopie van uw Medische geschiktheid tot vliegen: Medical);
 • Strafrechtelijk verleden (via het opvragen van een “Getuigschrift goed gedrag en zeden” bij aanvang van een vliegopleiding);
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar:

EPC & SPC hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@europilotcenter.be. Wij verwijderen wij deze informatie dan onmiddellijk.

 • Paspoort en ID- kaart gegevens;
 • Biometrische gegevens;
 • Behaalde opleidingsresultaten.

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EPC & SPC verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Onze dienstverlening: het opleiden en trainen van piloten;
 • Facturatie en het afhandelen van betalingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

EPC & SPC nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EPC & SPC) tussen zit.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EPC & SPC bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

EPC & SPC verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EPC & SPC blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

EPC & SPC gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (zoals bijvoorbeeld Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EPC & SPC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@europilotcenter.be
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u werd gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitskaart of paspoort mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en de strook met nummers onderaan zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen de vier weken op uw verzoek. 

11. Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

EPC & SPC waken over de bescherming van uw persoonsgegevens en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@europilotcenter.be.
EPC & SPC willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in België.